Videreformidling av data

Videreformidling av data kan foregå på flere måter:

  • Lenke til Pollenvarslingen - flere fine bannere tilgjengelig
  • Sporadisk/enkelt gang bruk av data fra sidene
  • Fast XML-feed av data

Norges Astma- og Allergiforbund ønsker å legge til rette for god videreformidling av polledataene. For å sikre at data formidles i tråd med det som er fastsatt av NAAFs pollenforskere og data som benyttes på dette nettstedet, stilles noen basiskrav for videreformidling.


Norges Astma- og Allergiforbund tilstreber å legge forholdene til rette for enkel videreformidling og bruk av data og fakta fra www.pollenvarslingen.no. Nettstedet er under kontinuerlig utvikling og vil få flere nye innholdsmoduler i løpet av kommende år. Ved spesielle ønsker, er det bare å kontakte oss.

Om pollen og pollenallergi

Her finner du informasjon og gode råd om pollen og pollenallergi.


Videreformidling av data

Media og andre med godkjent avtale med NAAF kan abonnere på en XML-feed og motta data fast for videreformidling.


Motta gratis varsel på e-post

Du kan skreddersy ditt eget e-postvarsel ved å velge pollentype og område. Dette kan du selv også endre, f.eks når du er på ferie.