Varsel for Østlandet med Oslo

Tilbake


fredag 24.03.2017

Det ventes fredag moderat spredning av pollen fra or og beskjeden fra hassel.  
Or: Moderat spredning
Hassel: Beskjeden spredning
Salix: Ingen spredning
Bjørk: Ingen spredning
Gress: Ingen spredning
Burot: Ingen spredning


lørdag 25.03.2017

Det ventes lørdag moderat spredning av pollen fra or og beskjeden fra hassel.  
Or: Moderat spredning
Hassel: Beskjeden spredning
Salix: Ingen spredning
Bjørk: Ingen spredning
Gress: Ingen spredning
Burot: Ingen spredning

Østlandet med Oslo

Om varslingen i området

Målinger av pollenforekomst gjøres ved hjelp av en pollenfelle som er plassert utenfor Meteorologisk institutts bygninger på Blindern. Basert på analyser av innsendte prøver og værprognoser utarbeides pollenvarsler for Østlandet med Oslo for de kommende to døgn.