Videreformidling av data

Videreformidling av data kan foregå på flere måter:

  • Lenke til Pollenvarslingen - flere fine bannere tilgjengelig
  • Sporadisk/enkelt gang bruk av data fra sidene
  • Fast XML-feed av data

Norges Astma- og Allergiforbund ønsker å legge til rette for god videreformidling av polledataene. For å sikre at data formidles i tråd med det som er fastsatt av NAAFs pollenforskere og data som benyttes på dette nettstedet, stilles noen basiskrav for videreformidling.


Norges Astma- og Allergiforbund har satt opp en web-service for XML-feed av pollendata til aktører som ønsker å videreformidle disse. For å se på løsningen, gå til:

http://xml.pollenvarslingen.no/pollenvarsel.asmx

For å kunne nyttiggjøre seg tjenesten, må det tegnes et abonnement som regulerer hva data kan brukes til, f.eks ikke til markedsføring av medisiner eller andre rene produktfremstøt. Typisk bruk er media som ønsker å videreformidle data sammen med værdata.

Nettsider som også ønsker å lage egen visning av pollendata i faglige sammenhenger, kan bli godkjent. Kostnaden er en årlig avgift som går til å drifting og videreutvikling av tilbudet på pollenvarslingen.no, og fastsettes i forhold til bruken fra de som tegner abbonement.

Det stilles også krav til kildehenvisning og hvordan data kan fremstilles for å sikre korrekte data i tråd med det som brukes på pollenvarslingen.no.

XML-feed for applikasjoner videreformidles etter særskilt avtalte. Kontakt: bo.gleditsch@naaf.no.


Om pollen og pollenallergi

Her finner du informasjon og gode råd om pollen og pollenallergi.


Videreformidling av data

Media og andre med godkjent avtale med NAAF kan abonnere på en XML-feed og motta data fast for videreformidling.


Motta gratis varsel på e-post

Du kan skreddersy ditt eget e-postvarsel ved å velge pollentype og område. Dette kan du selv også endre, f.eks når du er på ferie.