Videreformidling av data

Videreformidling av data kan foregå på flere måter:

  • Lenke til Pollenvarslingen - flere fine bannere tilgjengelig
  • Sporadisk/enkelt gang bruk av data fra sidene
  • Fast XML-feed av data

Norges Astma- og Allergiforbund ønsker å legge til rette for god videreformidling av polledataene. For å sikre at data formidles i tråd med det som er fastsatt av NAAFs pollenforskere og data som benyttes på dette nettstedet, stilles noen basiskrav for videreformidling.

Mange vil ha behov for å henvise til data eller fakta de finner på www.pollenvarslingen.no. Dette kan fritt gjøres så fremt en følger kildehenvisningene nedenfor.

Kildehenvisning:

Når data videreformidles, er kravet at en skal bruke følgene kildehenvisning:

Kilde: Norges Astma- og Allergiforbund, www.naaf.no

Unntak fra dette er når banner brukes som fast lenke på en webside til Pollenvarslingen.no. Se undervalg om bannere/lenker.

 


Om pollen og pollenallergi

Her finner du informasjon og gode råd om pollen og pollenallergi.


Videreformidling av data

Media og andre med godkjent avtale med NAAF kan abonnere på en XML-feed og motta data fast for videreformidling.


Motta gratis varsel på e-post

Du kan skreddersy ditt eget e-postvarsel ved å velge pollentype og område. Dette kan du selv også endre, f.eks når du er på ferie.