Om pollen og pollenallergi


De pollentypene som har størst betydning ved allergi i Norden kommer fra tresortene bjørk, or og hassel, fra forskjellig type gress og fra ugressplanten burot. Dette er vindbestøvede planter med lette pollen som kan drive langt med vinden. I tillegg kommer pollen fra Salix (selje, pil og vier). Pollen fra Salix spres hovedsakelig med insekter, ved store mengder også med vinden. Pollenallergi skyldes at man reagerer allergisk på visse proteiner som finnes i noen pollentyper.

Vanlige symptomer på pollenallergi er rennende nese og øyne. Allergikeren føler seg trett og uopplagt og får nedsatt konsentrasjonsevne. Mange opplever at sykdommen går ut over arbeid og skoleresultater. I dag har om lag 1 000 000 nordmenn pollenallergi.

www.naaf.no/pollen har Norges Astma- og Allergiforbund samlet utfyllende informasjon om pollen og behandling av pollenallergi. Her finner du også pollenfakta på 10 ulike språk.
 

SALIX


Salix er en fellesbetegnelse på selje, pil og vier, og har vid utbredelse på landsbasis. Ved kontakt med pollen fra Salix får ca. en av fem bjørkepollenallergikere symptomer. Generelt starter pollenspredningen to til tre uker før starten på bjørkepollensesongen og fører til at en del allergikere tror at det er tidlig bjørkepollen de reagerer på.

Årsaken til at Salix hittil bare er registrert og ikke varslet, er at pollenet er klebrig og spres lite effektivt med vinden, samt at det er noe overlapping med bjørkepollensesongen i forløpet. Pollenet spres fra raklene på hanplantene hovedsakelig ved insekter. Pollenproduksjonen kan imidlertid bli så stor at også vindspredning finner sted. Blomstene, også kjent som gåsunger eller kattelabber har honningkjertler som gjør dem attraktive for insektene. I nærhet av blomstrende hanntrær eller busker kan pollenmengdene bli betydelig. Fjerning av slike trær og busker i nærmiljøet er av betydning for luftkvaliteten for de som reagerer på Salix-pollen.

Salix er fra varslingssesongen 2009 med i pollenvarslingstjenesten fra Norges Astma- og Allergiforbund.

les mer om planteslekten Salix >>


Om pollen og pollenallergi

Her finner du informasjon og gode råd om pollen og pollenallergi.


Videreformidling av data

Media og andre med godkjent avtale med NAAF kan abonnere på en XML-feed og motta data fast for videreformidling.


Motta gratis varsel på e-post

Du kan skreddersy ditt eget e-postvarsel ved å velge pollentype og område. Dette kan du selv også endre, f.eks når du er på ferie.