Om pollen og pollenallergi


De pollentypene som har størst betydning ved allergi i Norden kommer fra tresortene bjørk, or og hassel, fra forskjellig type gress og fra ugressplanten burot. Dette er vindbestøvede planter med lette pollen som kan drive langt med vinden. I tillegg kommer pollen fra Salix (selje, pil og vier). Pollen fra Salix spres hovedsakelig med insekter, ved store mengder også med vinden. Pollenallergi skyldes at man reagerer allergisk på visse proteiner som finnes i noen pollentyper.

Vanlige symptomer på pollenallergi er rennende nese og øyne. Allergikeren føler seg trett og uopplagt og får nedsatt konsentrasjonsevne. Mange opplever at sykdommen går ut over arbeid og skoleresultater. I dag har om lag 1 000 000 nordmenn pollenallergi.

www.naaf.no/pollen har Norges Astma- og Allergiforbund samlet utfyllende informasjon om pollen og behandling av pollenallergi. Her finner du også pollenfakta på 10 ulike språk.
 

BUROT


Burot

Burotsesongen varer fra slutten av juli til ca. 20. august. Spredningen av burotpollen har størst betydning i Sør-Norge.

Burot er en typisk ugressplante som vokser på tørre steder, langs veigrøfter og på udyrket mark og byggeplasser. Det er relativt lite burot på Vestlandet og i Nord-Norge. Utslipp av burotpollen er størst om morgenen. Som for gressartene spres pollenet ikke særlig effektivt. Det hjelper godt på lokale luftforhold å luke bort planten før blomstring.

Burot tilhører kurvplantefamilien. Du kan også reagere på andre arter i samme familie, som prestekrage, løvetann, asters og krysantemum.
Alt om pollenallergi og pollen på www.naaf.no/pollen >>


Om pollen og pollenallergi

Her finner du informasjon og gode råd om pollen og pollenallergi.


Videreformidling av data

Media og andre med godkjent avtale med NAAF kan abonnere på en XML-feed og motta data fast for videreformidling.


Motta gratis varsel på e-post

Du kan skreddersy ditt eget e-postvarsel ved å velge pollentype og område. Dette kan du selv også endre, f.eks når du er på ferie.